ITSX: Information Technology Security eXperts

Informatiebeveiliging, IT audit & compliance, Risicomanagement, Security as a Service, Educatie

Organisaties staan voor de uitdaging om in een constant veranderend risicolandschap te opereren. ITSX helpt haar opdrachtgevers in deze zoektocht en adviseert en informeert stakeholders binnen organisaties op het gebied van risicomanagement, informatiebeveiliging en privacyvraagstukken. Wij kijken vanuit organisatieperspectief naar het te voeren security-, privacy- en risicomanagementbeleid. Onze ervaren adviseurs slaan op deze wijze een brug tussen de organisatie en de techniek. Wij maken de impact van bedreigingen op de bedrijfsvoering inzichtelijk en bieden adviezen over hoe om te gaan met deze risico’s. Concreet betekent dit dat ITSX helpt bij het opstellen en concretiseren van het informatiebeveiligingsbeleid en bij het implementeren van de risicomanagementprocessen. Daarnaast verzorgen de consultants van ITSX workshops, trainingen en certificeringsopleidingen die organisaties in staat stellen hun risico’s te beheersen.

Missie

ITSX positioneert zich als een adviesorganisatie met kennisdeling als een van haar belangrijkste kernwaarden. ITSX hecht belang aan het vergroten van kennis over risicomanagement en security- en privacyvraagstukken. Hierdoor leren organisaties zelf relevante risico’s te herkennen en te beheersen. Onze missie geven wij vorm door binnen onze dienstverlening veel aandacht te besteden aan bewustwording in de vorm van (awareness) trainingen en het aanbieden van certificeringsopleidingen. ITSX hanteert een strategie waarmee organisaties, nadat zij een traject hebben doorlopen, zich verder kunnen bekwamen in het zelfstandig beheersen van risico’s, het beveiligen van informatie en het bewaken van privacy.